Polityka prywatności

 

Serwis

Polityka prywatności dotyczy stron internetowych oraz wszelkich usług działających w domenie profmed.pl.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu jest:

1. Centrum Medyczne Tommed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prof-Med spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 1, 40-851 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000674984, NIP: 6342282358, REGON: 273922162.

 

Cel i zakres przetwarzania danych

Serwis zbiera dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Usługobiorcę oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Serwis pozyskuje informacje poprzez:

1. Dobrowolne wprowadzenie danych w formularzach informacyjnych.

2. Poprzez generowanie plików cookie przechowywanych na komputerze klienta (patrz: pliki cookie).

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:

1. Formularz kontaktowy – w celu obsługi kontaktu informacyjnego,

Podane dane mogą być udostępniane innym podmiotom należącym do Grupy Tommed, zgodnie z przedmiotem zapytania przesłanego przez osobę, której dane dotyczą. Do danych przetwarzanych przysługuje prawo dostępu osobie fizycznej, której dane dotyczą. Osoba ta ma również prawo do sprostowania tych danych i ich usunięcia, a także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Każdemu, kogo podane dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych w każdym przypadku jest dobrowolne, jednakże wymagane dla realizacji usługi.

Podstawą przetwarzania danych zbieranych w formularzach jest udzielona zgoda. Jej udzielenie jest dobrowolne, lecz konieczne do obsłużenia zapytania lub założenia konta w systemie umożliwiającym ustalenie terminu wizyty oraz jej anulowanie. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, bez wpływu jednak na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem.

Dodatkowe dane anonimowe (nie pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej osoby) o ogólnej lokalizacji klienta (na podstawie numeru IP operatora/dostawcy usług internetowych do urządzeń końcowych klienta) oraz rodzaju urządzenia, przeglądarki internetowej i używanego systemu operacyjnego, są przekazywane firmie Google, Facebook oraz serwisowi CloudFare w celach statystycznych (badanie odwiedzin witryny) oraz weryfikacji aktualnej wersji przeglądarki internetowej. W razie braku zgody na te działania prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Pliki Cookie

W celu zapewnienia wygody oraz bezpieczeństwa podczas przeglądania serwisu, poza dobrowolnie podanymi informacjami, wykorzystywane są pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym (czyli komputerze klienta), w taki sposób aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z serwisem. Pliki cookie są bardzo mocno rozpowszechnione i używane przez wielu administratorów serwisów ze względu na możliwość dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, podtrzymywania sesji logowania, tworzenia statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Podsumowując, pliki stosujemy w celu poprawy działania serwisu oraz w celu zwiększenia jego atrakcyjności. Istotną informacją jest, że pliki te nie powodują żadnych zmian w ustawieniach konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych (komputerach klienta) i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.

Pliki nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6) ustawy o ochronie danych osobowych. W serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

· Sesyjne – służące do identyfikacji użytkownika w serwisie;

· Statystyczne – służące do celów statystycznych;

· Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu.

Zawsze możesz zrezygnować z obsługi plików cookie lub je usunąć, jeżeli zostały już zapisane.  Zarządzanie w tym usuwanie plików cookie zależne jest od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki. Można skorzystać z opcji wyłączenia plików cookie zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przeglądarki. Pozostanie w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, oznacza wyrażenie zgody na ich pobieranie.

 

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Podmioty zarządzające serwisem nie ponoszą odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z polityką ustaloną i opublikowaną na stronach, do których serwis zawiera odnośniki. Polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie serwisu.

 

Informacja o zagrożeniach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz elektronicznych kanałów dostępowych

Do zagrożeń związanych z korzystaniem z usług za pomocą sieci Internet oraz elektronicznych kanałów komunikacji należy:

1. Phishing - podszywanie się w celu wyłudzenia informacji.

Najczęściej są to fałszywe powiadomienia imitujące komunikaty z serwisu, których celem jest wyłudzenie danych dostępowych do usługi poprzez spreparowane strony, które łudząco przypominają strony serwisu.

2. Złośliwe oprogramowanie – programy wykorzystywane w celach przestępczych, mące na celu wyrządzenie szkody użytkownikowi, zaliczamy do niego:

· Wirusy komputerowe – celem zainfekowania systemu jest kradzież lub usunięcie danych, jak również zakłócenie pracy lub przejęcie kontroli nad systemem,

· Programy szpiegujące – po zainfekowaniu systemu monitorując i śledząc jego pracę oraz  przesyłając dane zgromadzone w systemie

3. SPAM – niechciana poczta elektroniczna zawierająca niezamawiane informacje wysyłane do wielu odbiorców, często zawierająca niebezpieczną, szkodliwą dla systemu zawartość.

Omawiane zagrożenia dotyczą wszystkich urządzeń wykorzystywanych podczas korzystania z serwisu, w tym komputerów, smartfonów, tabletów oraz innych urządzeń umożliwiających korzystanie z serwisu za pośrednictwem sieci Internet.

 

Zasady bezpieczeństwa

1. Użytkownik serwisu powinien dbać o bezpieczeństwo urządzeń, które powinno zawierać zainstalowane program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową.

2. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać aktualność posiadanego systemu operacyjnego oraz oprogramowania w nim zainstalowanego.

3. Użytkownik powinien chronić dane dostępowe do usług. Nie należy ich ujawniać oraz przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt.

4. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.

5. Należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania załączników oraz odnośników zawartych w poczcie elektronicznej.

6. Zaleca się korzystanie z dodatkowych filtrów oraz rozwiązań technicznych udostępnionych przez producentów przeglądarek, a służących weryfikacji poprawności  i autentyczności stron internetowych.

7. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka, protokół https).

8. Wszelkiego rodzaju zawartość w tym pliki oraz oprogramowanie powinno być pobierane z zaufanych źródeł.

9. Punkty dostępowe do sieci Internet powinny być zabezpieczone hasłem o odpowiednim standardzie.

10. Korzystając z zewnętrznych punktów dostępowych do sieci Internet należy wybierać tylko te zaufane.

 

Zmiana polityki prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie za względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany zasad działania serwisu lub zmiany w strukturze podmiotów zarządzających serwisem poprzez opublikowanie nowej wersji w serwisie pod adresem: http://profmed.pl/polityka-prywatnosci

 

kontakt

Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące Polityki prywatności należy kierować na adres e-mail: marketing@tommed.pl lub listownie na adres: Żelazna 1, 40-851 Katowice z dopiskiem „Polityka prywatności”.

Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej Prof-Med

logo funduszy europejskich, flaga rzeczpospolitej polskiej, logo województwa śląskiego i unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.